Friday, November 19, 2021

नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूको संशोधित विधान २०७८

नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूया विधान २०६९ (११३२) या न्हापांगु संशोधनलिपा तयार जूगु विधान २०७८ (११४१) स्वयेत क्वयेया हाइपर लिङ्कय् क्लीक यानादिसँ । 

नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूको विधान २०६९ (११३२) को पहिलो संशोधन पश्चात् तयार गरिएको विधान २०७८ (११४१) हेर्नको लागि तलको हाइपर लिङ्कमा क्लीक गर्नुहोस् । 

नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूको संशोधित विधान २०७८

No comments:

Post a Comment