Wednesday, July 31, 2019

सगरमाथा आरोही कल्पना महर्जन हना ज्याझ्वः

नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूया लोगो हलिंया सर्वोच्च शिखर सगरमाथाय् ब्वयेकूम्ह दबूया दुजः मयजु कल्पना महर्जनयात आपालं आपा सुभाय् ब्यूसें यलय् हना ज्याझ्वः जुइत्यंगु दु ।
थाय्: अग्नि थकाली भान्छा घर, अग्निशीला यल ।
तिथि: ११३९ गुंलाथ्व पारु (साउन १६ गते) शुक्रवाः
ई: सुथय् ११ः०० ताः

No comments:

Post a Comment